Pensioen vervroegen

Laag 2

meerofminder_68.png

Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan je vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer je AOW ingaat.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.