Ouderdomspensioen

Laag 2

ouderdomspensioen_67.png

Via jouw werkgever neem je deel in de pensioenregeling van BPFL en bouw je ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt. Jouw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van BPFL is vooral afhankelijk van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt en het aantal jaren dat je deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 68 jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele bruto loon pensioen op. Jouw pensioenfonds houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,5% aan ouderdomspensioen op.

Voorbeeldberekening

Stel: je verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 16.464,00. Je bouwt in dat jaar 1,5% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 8.536,00. Dat is € 128,04 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van je pensioen.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je onze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina.