Als je verhuist naar het buitenland

Laag 2

buitenland.png

Meld dit aan je pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor je pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je BPFL daarover informeren. 

reglement.png

Meer informatie

Je kunt het ook online regelen. Geef je adreswijziging door in Mijn Pensioencijfers - Mijn gegevens

Meer informatie vind je op onze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina