Als je arbeidsongeschikt wordt

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van jouw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina