Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Je pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als je arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.