Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt nu u (volledig) bent gestopt met werken. U krijgt pensioen:

  1. van de overheid (ook wel ‘uitkering’ genoemd)
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
  3. van een bank of verzekeraar als u zelf extra pensioen hebt geregeld

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat u via uw werkgever hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat u (onder voorwaarden) een uitkering van de overheid krijgt:

  1. als u met pensioen gaat 
  2. als uw partner overlijdt
  3. als u arbeidsongeschikt raakt (voordat u met pensioen gaat)

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  1. AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd
  2. WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt voor uw pensioen (volledig) ingaat
  3. Anw Uitkering die je partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw (ex-)partner krijgen na uw overlijden

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u meer informatie over deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (AOW en Anw) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (WIA).

2. Pensioenfonds of -verzekeraar 

Via uw werk bouwde u pensioen op bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Nu u met pensioen bent, ontvangt u pensioen van deze instantie(s). Werkgevers in het levensmiddelenbedrijf hebben voor hun medewerkers een pensioenregeling bij ons fonds. Daarom ontvangt u een pensioen van ons fonds.

3. Bank of verzekeraar 

Afhankelijk van uw financiële situatie en uw wensen voor later, kon u daarnaast zelf zorgen voor een aanvulling op uw inkomen. Bijvoorbeeld door individueel bij te sparen voor extra pensioen bij een bank of een verzekeraar. Als u dat gedaan hebt, ontvangt u mogelijk ook van deze instanties een inkomen.