Wat is pensioen?

De bouwstenen van je pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment dat je helemaal stopt met werken. Je krijgt later pensioen:

  1. van de overheid (ook wel ‘uitkering’ genoemd)
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
  3. van een bank of verzekeraar als je zelf extra pensioen regelt.

Wanneer we spreken over (jouw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat je via je werkgever hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer je stopt met werken, ontvang je in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat je (onder voorwaarden) een uitkering van de overheid krijgt:

  • als je met pensioen gaat
  • als je arbeidsongeschikt raakt
  • als je partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd)
WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvang je als je arbeidsongeschikt raakt voor je pensioen (volledig) ingaat
ANWUitkering die je partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan je (ex-)partner krijgen na je overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je meer informatie over deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (voor informatie over AOW en ANW) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (voor informatie over de WIA).

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via je werk kun je pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Als dat het geval is en je met pensioen gaat, ontvang je een pensioen. Werkgevers in het levensmiddelenbedrijf hebben voor hun medewerkers een pensioenregeling bij ons fonds. Ga je uit dienst? Dan bouw je geen pensioen meer op bij ons fonds. Heb je een nieuwe baan? Dan kun je je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

3. Bank of verzekeraar

Afhankelijk van je financiële situatie en je wensen voor later, kun je daarnaast ook zelf zorgen voor een aanvulling op je inkomen. Bijvoorbeeld door individueel bij te sparen voor extra pensioen met:

  • extra sparen
  • beleggen
  • een aanvullend pensioen bij een bank of een verzekeraar