Verandert je situatie?

Bijna met pensioen

Je staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop je keuzes moet maken over pensioen.

  • Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe je met pensioen gaat: op je AOW-datum, eerder of later.
  • Je kunt keuzes maken voor de hoogte van je pensioen: tijdelijk eerst meer pensioen en daarna minder, of omgekeerd.
  • Je kunt keuzes maken om pensioen voor jezelf en pensioen voor je partner uit te ruilen.
  • Als je deelneemt aan de excedentregeling kun je kiezen voor een stabiel of variabel pensioen.

Wat moet je doen?

Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer je met pensioen wilt gaan als je eerder dan je AOW-datum met pensioen wilt gaan. Een half jaar voor je AOW-datum ontvang je van ons fonds een brief. Hierin zit een opgave van je pensioen (bruto en netto) en een keuzeformulier. Op dit keuzeformulier geef je aan van welke keuzemogelijkheden je gebruik wilt maken.

Kennen wij je partner?

Heb je een partner? En wil je dat hij of zij in aanmerking komt voor partnerpensioen mocht jij komen te overlijden? Zorg er dan voor dat je partner bij ons bekend is voordat je pensioen ingaat. Als je in Nederland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is dat automatisch geregeld. Woon je samen, woon je in het buitenland of ben je getrouwd in het buitenland? Dan moet je zelf je partner bij ons aanmelden met het formulier in Mijn Pensioencijfers. Als je met pensioen gaat en in onze administratie is geen partner bekend, dan wordt je partnerpensioen automatisch omgezet in een hoger ouderdomspensioen. Na je pensioen kun je dat niet meer veranderen.

Afkoop van pensioen

Het is mogelijk dat je maar kort pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Als je pensioen onder de wettelijke grens ligt (€ 474,11 in 2018), kan het fonds binnen een half jaar besluiten om je pensioen in één keer uit te betalen. Dat heet ook wel afkoop van pensioen. Je krijgt dan een brief van ons fonds en - als je akkoord gaat - een afkoopsom uitgekeerd. Dan is er later geen pensioenuitkering voor je bij ons fonds.