Hoeveel krijg je?

Pensioen op maat

Je kunt je pensioen aanpassen aan je eigen wensen. Wij benaderen je een half jaar voor je AOW-leeftijd met de vraag of je gebruik wilt maken van onderstaande keuzemogelijkheden. Het is mogelijk om onder voorwaarden bepaalde keuzes te combineren. Dit zijn je keuzemogelijkheden.

Met pensioen op AOW-datum

Een half jaar voor je AOW-leeftijd ontvang je een brief met informatie over je pensioen. Geef je keuze door. Wil je je pensioen dan nog niet in laten gaan? Dan hoef je niets te doen.

Eerder met pensioen

Je kunt ervoor kiezen om je pensioen eerder te laten ingaan dan je AOW-datum. Dat kan volgens ons reglement op zijn vroegst vijf jaar voor je AOW-datum. Als je pensioen eerder ingaat, is je pensioenuitkering lager. Dien je aanvraag bij ons in. Doe dit minimaal 6 maanden voordat je je pensioen wilt laten ingaan. Je kunt het online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Later met pensioen

Je kunt ervoor kiezen om je pensioen in te laten gaan na je AOW-datum. Je kunt je pensioen uiterlijk laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. Je kunt deze keuze aangeven op het aanvraagformulier voor je pensioen. Dat ontvang je een half jaar voor je AOW-datum. Je kunt het ook online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

In deeltijd met pensioen

Je kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Dat kan op zijn vroegst vijf jaar voor je AOW-datum. Je gaat minder werken en daarnaast al gedeeltelijk pensioen ontvangen van ons fonds. Maak hierover afspraken met je werkgever. Dien je aanvraag bij ons in. Doe dit minimaal 6 maanden voordat je je pensioen wilt laten ingaan of geef je keuze aan op het aanvraagformulier voor je pensioen. Dit formulier ontvang je een half jaar voor je AOW-datum. Je kunt het ook online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Eerst meer pensioen, daarna minder (of omgekeerd)

Je kunt ervoor kiezen om de eerste periode van je pensioen tijdelijk meer te ontvangen. Na afloop van deze periode ontvang je de rest van je leven minder pensioen. Je kunt het ook omkeren: eerst minder en daarna levenslang meer pensioen. De verhouding is standaard 100:75. Dat betekent dat het lage (of hoge) pensioen 75% moet bedragen van het hoge (of lage) pensioen. Dit kan voor maximaal 10 jaar. Je kunt deze keuze aangeven op het aanvraagformulier voor je pensioen. Dat ontvang je een half jaar voor je AOW-datum. Je kunt het ook online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen 

Je kunt (een deel van) het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Als je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Je kunt deze keuze aangeven op het aanvraagformulier voor je pensioen. Dat ontvang je een half jaar voor je AOW-datum. Je kunt het ook online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Je kunt een deel van je eigen ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor je partner te regelen. Deze keuze kon je maken toen je uit dienst trad. Wil je later een andere keuze maken? Dan kun je je keuze aanpassen als je met pensioen gaat. Je kunt deze keuze aangeven op het aanvraagformulier voor je pensioen. Dat ontvang je een half jaar voor je AOW-datum.

Pensioenkapitaal omzetten in een variabel pensioen

Heb je pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling van ons fonds? Dan kun je kiezen wat voor pensioenuitkering je wilt:  een stabiel of een variabel pensioen. Meer informatie hierover vind je in deze bijlage.