Verandert je situatie?

Met pensioen

Je stopt met werken en gaat met pensioen.

Wat is er geregeld?

  • je ontvangt elke maand ouderdomspensioen van ons fonds (en eventueel van een ander pensioenfonds of verzekeraar waar je via je werk pensioen hebt opgebouwd)
  • je ontvangt elke maand AOW-pensioen van de overheid vanaf je AOW-leeftijd

Wanneer je zelf privé voor extra pensioen hebt geregeld, dan ontvang je wellicht ook een uitkering via de instantie (bank of verzekeraar) waar je dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor je partner- en wezenpensioen?

Ben je voordat je met pensioen ging:

  • getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan, of
  • gaan samenwonen en is je partner bij ons aangemeld?

Dan heeft je partner recht op partnerpensioen van ons fonds als je overlijdt.

Ga je na je pensionering (opnieuw) samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft je (nieuwe) partner geen recht op partnerpensioen na je overlijden.

Wat kun je doen?

Woon je samen? Woon je in het buitenland? Of ben je in het buitenland getrouwd? Dan is je partner niet automatisch bij ons bekend. Log in bij Mijn Pensioencijfers en controleer de gegevens van je partner die in onze administratie is opgenomen. Staat hier de verkeerde partner? Of is er geen partner bekend? Meld je partner aan voordat je pensioen ingaat. Dat kun je doen met het formulier dat je in Mijn Pensioencijfers vindt.

Is er niet genoeg partnerpensioen? Op je pensioendatum kun je ervoor kiezen om een stukje ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen voor je partner.

Mogelijk heb je een pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling. Op je pensioendatum vragen we je om te kiezen of je dit pensioenkapitaal wilt ontvangen bij je ouderdomspensioen of dat je het pensioenkapitaal wilt onderbrengen bij een andere instantie.

Hoeveel pensioen krijg je?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor je is. 

Voor meer informatie over (de uitkering van) je pensioen kun je op deze website terecht in het deel met informatie voor gepensioneerden.