Nieuws

Onze dekkingsgraad gaat verder omlaag

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Deze dook in juli onder de 100%. Helaas daalde hij in augustus verder van 99,3% naar 98,0%.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Door de daling is de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 toegenomen. Verder mag ons fonds tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Wat gebeurde er in augustus?

In augustus is de lage rente nog verder gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor verslechterde onze financiële positie.

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Bron: Bestuur