Nieuws

BPFL sluit jaar af met beleidsdekkingsgraad van 103,4%

In december is onze financiële positie slechter geworden. Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad. Eind december was deze 103,4%. Een maand eerder was hij nog 103,9%.

Laatste maanden van 2018 gooiden roet in het eten

2018 was een onzeker jaar voor ons fonds. Tot oktober bleef de financiële situatie stabiel, maar de laatste drie maanden gooiden roet in het eten. De rente is gedaald. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad.

Ook sloten de aandelenbeurzen 2018 af met een verlies. Daardoor werden onze aandelen minder waard. De belangrijkste oorzaken voor deze daling moeten we over de grens zoeken: beleggers maken zich zorgen over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de Brexit.

Voorlopig percentage

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage waarmee we dit jaar hebben afgesloten. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op de pagina Documenten van deze website.

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 121,7%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffers hebben. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Bron: Bestuur