Nieuws

Je pensioenregeling wijzigt vanaf 1 januari 2019

Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben: de rente is super laag. Sparen levert nauwelijks wat op. En dat geldt ook als je ‘spaart’ voor pensioen. Dat doe je automatisch via ons fonds.

Door de lage rente zijn de pensioenen op dit moment extra duur en moeten we meer pensioengeld opzij zetten om voor iedereen (straks) een goed pensioen te regelen. Dat heeft grote invloed op onze financiële positie.

Als het even kan, willen we voorkomen dat we straks ergere maatregelen moeten nemen, zoals een verlaging van de pensioenen. We kunnen niet in de toekomst kijken. Uitgaande van de situatie nu, zijn er vier besluiten genomen.

Sociale partners: 3 besluiten

Sociale partners bepalen wat er in onze pensioenregeling staat. Zij hebben besloten om deze maatregelen te nemen:

  1. Je gaat iets meer betalen voor je pensioen. De totale premie gaat omhoog van 20,0% naar 20,6%. (Meer informatie over wat jij betaalt en welk deel je werkgever betaalt, lees je op de pagina Hoeveel betaal je?)
  2. In 2019 ga je (als je salaris niet wijzigt) iets minder pensioen opbouwen dan in 2018. In dit rekenvoorbeeld zie je dat dit €11 bruto per jaar is bij een fulltime salaris van € 25.000. Hoe dichter je bij je pensioen staat, hoe kleiner het effect is van deze wijziging.
  3. De franchiseHet bedrag dat van je salaris wordt afgetrokken bij de berekening van je pensioen, omdat je later ook AOW ontvangt. gaat normaalgesproken elk jaar omhoog. Nu blijft deze gelijk op € 15.035. Door de franchise niet te verhogen, verzachten we het effect van de maatregel over de opbouw.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Om uit te leggen wat dit precies voor jouw pensioen betekent, moeten we een beetje de techniek induiken. Het heeft namelijk allemaal te maken met hoe de som van je pensioen berekend wordt. In dit rekenvoorbeeld krijg je meer achtergrondinformatie.

Besluit 4: geen verhoging

De vierde maatregel komt van ons fonds: wij hebben besloten om de pensioenen niet te verhogen per 1 januari 2019. Ons bestuur kijkt elk jaar of wij een extra bedrag aan je pensioen kunnen toevoegen, zodat het pensioen (deels) meestijgt met de prijsstijgingen. Dat lukt  helaas niet en het ziet ernaar uit dat het ook komende jaren niet mogelijk is. Kijk voor meer informatie over de verhoging van de pensioenen op deze website voor werknemers , oud-werknemers en gepensioneerden.

Waarom is dit nodig?

Op dit moment is de premie niet voldoende voor de inkoop van nieuw pensioen. Daardoor teert BPFL in op het vermogen. Het fonds heeft voldoende geld om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Maar er is geen extra geld voor een verhoging beschikbaar.
De beleidsdekkingsgraad van ons fonds moet in 2021 minimaal 104,7% zijn en in de toekomst stijgen naar 122%. Dit wordt alleen bereikt als we genoeg rendement (winst) boeken met beleggen en als de rente stijgt. Het ziet er nu niet naar uit dat de rente binnenkort gaat stijgen.

Meer informatie

Dit is geen fijn bericht en we begrijpen dat het ingewikkeld is. In januari krijg je een brief met meer informatie. Dan komt er ook meer informatie beschikbaar op deze website. Heb je nu al vragen? Stel ze aan onze medewerkers. Wij helpen je graag.