Nieuws

Dekkingsgraad licht gedaald

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand iets gedaald en was op 31 januari 99,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg juist een klein beetje. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 januari 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 99,8% naar 99,2%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 98,0% naar 98,4%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,5% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 118,50 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval.

We staan er dus niet goed voor. Toch hoeven wij de pensioenen in 2023 niet te verlagen.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

De daling van de actuele dekkingsgraad kwam vooral door de lagere stand van de rente waarmee wij moeten rekenen*. Als de rente daalt, stijgen onze verplichtingen. Ons fonds moet dan meer geld apart houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van  nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen stijgen, daalt onze dekkingsgraad.

Gelukkig deden onze beleggingen het goed in januari. Hierdoor steeg ons vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Helaas was het effect van de dalende rente groter dan het effect van de waardestijging van onze beleggingen. Gevolg: een iets lagere actuele dekkingsgraad.

* dat is een andere rente dan de rente die de bank op je spaargeld geeft.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in januari verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind januari 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind januari 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.