Nieuws

Dekkingsgraad stijgt naar bijna 100%

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand iets gestegen en is nu weer bijna 100%. Op 31 december was onze actuele dekkingsgraad namelijk 99,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg in december ook. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 december 2022:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 98,8% naar 99,8%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 97,7% naar 98,0%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,5% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 118,50 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval.

We staan er dus niet goed voor. Toch hoeven wij de pensioenen in 2023 niet te verlagen.

Waardoor steeg onze actuele dekkingsgraad?

Onze beleggingen deden het in december niet zo goed. Gelukkig steeg de rente in de afgelopen maand. Het effect van de hogere rente was groter dan het effect van het verlies op onze beleggingen. Gevolg: een hogere actuele dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is in december verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind december 2022 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind december 2021. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.