Nieuws

Beide dekkingsgraden stijgen weer

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand behoorlijk gestegen en was op 28 februari 102,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg - net as in januari - een klein beetje. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 28 februari 2023:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 99,2% naar 102,6%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 98,4% naar 99,1%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,8% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 118,80 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval.

We staan er dus niet goed voor. Toch hoeven wij de pensioenen in 2023 niet te verlagen.

Waardoor steeg onze actuele dekkingsgraad?

De stijging van de actuele dekkingsgraad was vooral te danken aan de hogere rentestand. Doordat de rente steeg, daalden onze verplichtingen. Ons fonds hoeft dan minder geld apart houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen dalen, stijgt onze dekkingsgraad.

Helaas deden onze beleggingen het niet zo goed in februari. Hierdoor daalde ons vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Gelukkig was het effect van de stijgende rente groter dan het effect van de waardevermindering van onze beleggingen. Gevolg: een hogere actuele dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in februari verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind februari 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind februari 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.