Nieuws

Ons fonds dient nieuw herstelplan in

Onze dekkingsgraad is nog altijd te laag. Daarom hebben we een nieuw herstelplan gemaakt. Ons fonds heeft gekozen om gebruik te maken van de overgangsregeling voor pensioenfondsen. In die overgangsregeling staat dat een pensioenfonds niet hoeft te verlagen als de dekkingsgraad 90% of hoger is. De dekkingsgraad van ons fonds was eind december 2022 99,8%. Dus ruim hoger dan 90%. Daarom hoeven we je pensioen dit jaar niet te verlagen. De meest recente financiële informatie van ons fonds vind je altijd hier.

Binnen 10 jaar weer op 118,8%

In ons herstelplan geven we aan hoe ons fonds binnen 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 118,8% heeft. Volgens het herstelplan halen we dat op tijd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank moet ons herstelplan nog wel goedkeuren.

Onze dekkingsgraad ligt al langer dan wettelijk toegestaan onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (118,8%). Doordat ons fonds net als vorig jaar gebruikmaakt van de eerdergenoemde overgangsregeling, hoefden we je pensioen eind 2022 niet te verlagen.

Bestuur weegt alle belangen af

Als we je pensioen wél hadden verlaagd, was de dekkingsgraad van ons fonds gelijk omhoog gegaan. Toch heeft het bestuur van ons fonds hier niet voor gekozen. Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst natuurlijk de enorme gevolgen die een verlaging zou hebben voor jouw pensioen.

Zeker als je al een pensioen van ons fonds krijgt; dan merk je zo’n verlaging direct in je portemonnee. Zolang je nog pensioen opbouwt, merk je een pensioenverlaging niet gelijk. Maar later als je met pensioen gaat wel. Daarom verlagen we je pensioen liever niet. Ons fonds verlaagt je pensioen alleen als het écht niet anders kan.

Andere redenen om je pensioen níet te verlagen waren:

  • het verwachte financiële herstel van ons fonds, zoals vastgelegd in ons herstelplan;
  • de aanstaande invoering van het nieuwe pensioenstelsel, met andere regels over het verhogen en verlagen van je pensioen én
  • de relatief lage gemiddelde leeftijd van onze deelnemers en het relatief lage aantal gepensioneerden. Hierdoor daalt de dekkingsgraad nauwelijks als we de ingegane pensioenen niet verlagen.

Nadat het bestuur alle belangen had afgewogen, was gebruikmaken van de overgangsregeling voor ons fonds - en voor alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden - de beste oplossing.

Geen garantie voor de toekomst

Een toekomstige verlaging van je pensioen blijft door de lage dekkingsgraad op de loer liggen. Dat we je pensioen dit jaar niet hoeven te verlagen is dus geen garantie voor de toekomst.

Wil je op de hoogte blijven? Op de website van ons fonds vind je altijd de laatste dekkingsgraden. En ook wat de dekkingsgraad kan betekenen voor je pensioen bij ons fonds.