Nieuws

Nieuw herstelplan: je pensioen dit jaar niet omlaag

Het gaat financieel nog steeds niet goed met ons fonds. Dat zien we aan onze dekkingsgraad. Die is nog altijd te laag. Daarom hebben we een nieuw herstelplan gemaakt. We hoeven je pensioen dit jaar niet te verlagen. We maken namelijk gebruik van de minder strenge regels die bij een eventuele pensioenverlaging gelden. Dat is de zogenaamde vrijstellingsregeling.

Niet verlagen, want actuele dekkingsgraad was hoger dan 90%

Volgens die regel hoeft ons fonds de pensioenen niet te verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 90% of hoger is. Op 31 december 2021 was onze actuele dekkingsgraad 96,6%. Dat is eigenlijk nog steeds te laag. Maar die 96,6% is dus wel hoger dan 90%. Dus hoog genoeg om je pensioen dit jaar niet te hoeven verlagen. 

Bestuur weegt alle belangen af

Het bestuur van ons fonds had natuurlijk ook kunnen besluiten je pensioen wél te verlagen. Om weer aan de minimale financiële vereisten te voldoen, had die verlaging meer dan 7% moeten zijn. Dat is nogal wat; zo’n verlaging zou enorme gevolgen hebben voor jouw pensioen. Maar uiteraard ook voor het pensioen van alle andere deelnemers en gepensioneerden. Dat wilde het bestuur natuurlijk liever niet. Ons fonds verlaagt je pensioen sowieso alleen als het écht niet anders kan.

Andere redenen om je pensioen níet te verlagen waren:

  • het verwachte financiële herstel van ons fonds, waardoor we op basis van de verwachting in het herstelplan over 3 jaar weer aan de minimale vereisten voldoen. Op basis van het herstelplan is ons fonds over 8 jaar weer financieel gezond;
  • de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, met andere regels over het verhogen en verlagen van je pensioen én
  • de relatief lage gemiddelde leeftijd van onze deelnemers en het relatief lage aantal gepensioneerden. Hierdoor daalt de dekkingsgraad nauwelijks als we de ingegane pensioenen niet verlagen.

Nadat het bestuur alle belangen had afgewogen, was gebruikmaken van de vrijstellingsregeling voor ons fonds - en voor alle deelnemers - de beste oplossing.

Geen garantie voor de toekomst

Een toekomstige verlaging van je pensioen blijft door de lage dekkingsgraad op de loer liggen. Dat we je pensioen dit jaar niet hoeven te verlagen is dus geen garantie voor de toekomst.

Wil je op de hoogte blijven? Op de website van ons fonds vind je altijd de laatste dekkingsgraden. En ook wat de dekkingsgraad kan betekenen voor je pensioen bij ons fonds.