Nieuws

Dekkingsgraad gestegen in september

Onze financiële positie is er de afgelopen maand op vooruit gegaan. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die ging in september omhoog. Wel blijven onze dekkingsgraden helaas te laag. Daarom hebben we je eerder al laten weten dat we de pensioenen moeten verlagen.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 september 2021:

  • De actuele dekkingsgraad is gestegen van 93,7% naar 94,9%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg van 90,4% naar 91,4%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 116,8% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren, € 116,80 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook nog voldoende buffer.

Wat betekent dit voor je pensioen?

De financiële positie van ons fonds is niet goed genoeg. Of dit opnieuw gevolgen heeft voor je pensioen weten we nu nog niet. Pas aan het einde van het jaar maakt het pensioenfonds de balans op.
Eind december 2020 was onze financiële positie niet goed genoeg. Daarom hebben we begin dit jaar moeten besluiten om de pensioenen met 0,85% te verlagen. Deze verlaging wordt op 1 januari 2022 doorgevoerd. Je hebt hier inmiddels een persoonlijke brief over ontvangen. Voor meer informatie kun je ook de veelgestelde vragen over de verlaging van de pensioenen lezen.
Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun je je pensioen tijdelijk niet meenemen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is namelijk lager dan 100%. Daarom mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Waarom stegen de dekkingsgraden in september?

Actuele dekkingsgraad

Ons vermogen daalde in september. Dit kwam doordat onze aandelen minder waard werden. Dit is geen goed nieuws voor onze actuele dekkingsgraad. Maar gelukkig steeg de rente in september. En dat is wel goed voor onze financiële positie. Want hierdoor heeft ons fonds minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De stijging van de rente zorgde wel weer voor een daling van de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Maar deze daling heeft minder effect. Daardoor betekent de stijging van de rente toch een plus voor onze financiële positie.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. We zien dat de coronadip van 2020 langzaam uit het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden verdwijnt. Dit had een positief effect op de beleidsdekkingsgraad deze maand.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur