Nieuws

We maken gebruik van nieuwe wettelijke regels

We verwachten op 1 januari 2025 over te gaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Om die overstap soepel te laten verlopen, maken we tot die tijd gebruik van nieuwe tijdelijke wettelijke regels. 

Die regels gaan over het verhogen en verlagen van de pensioenen. Maar ze hebben voor- en nadelen. Daarom hebben we eerst goed onderzocht wat ze betekenen voor de pensioenen van onze deelnemers en pensioengerechtigden.

We verwachten op 1 januari 2025 over te gaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Op de pagina ‘Nieuw pensioenstelsel’ lees je er meer over. De nieuwe regels zijn er voor de periode tót aan die overgang. We mogen er gebruik van maken omdat we de opgebouwde pensioenen willen verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Dankzij de nieuwe regels hoeven wij de pensioenen eind dit jaar niet te verlagen, zolang onze dekkingsgraad 90% of hoger is. In de ‘gewone’ regels staat dat we moeten verlagen bij een dekkingsgraad van 104,4% of lager. Dat is dus een flink verschil. Het gebruik van de nieuwe regels maakt de kans dat we de pensioenen moeten verlagen, dus een stuk kleiner. Om je een goed beeld te geven: op 31 oktober 2023 was onze dekkingsgraad 108,4%.

Een ‘evenwichtig’ besluit

Als pensioenfonds mogen we kiezen of we gebruik maken van de nieuwe regels. Het voordeel van die regels: we hoeven de pensioenen minder snel te verlagen en kunnen de pensioenen eerder verhogen.

We hebben het besluit om de nieuwe regels te gebruiken, niet zomaar genomen. We hebben eerst onderzocht of dat besluit wel ‘evenwichtig’ is. Ofwel: of we rekening houden met de belangen van alle deelnemers en pensioengerechtigden. Nu en in de toekomst. De uitwerking van de nieuwe regels kan namelijk voor deelnemers en leeftijdsgroepen anders zijn. De verschillen vallen bij ons fonds erg mee. Dat komt ook omdat we maar een hele korte periode gebruik verwachten te maken van de versoepelde regels.

Wil je weten wat het besluit om de versoepelde regels te gebruiken, betekent voor jouw pensioen bij ons fonds? Lees dan verder op deze pagina.