Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober: 103,3%

Onze actuele dekkingsgraad daalde in oktober naar 108,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 103,3%. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 oktober 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 110,3% (eind september) naar 108,5%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 102,6% (eind september) naar 103,3%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 119,9% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 119,90 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar lager is dan 104,4%, dan is ons fonds financieel niet gezond. Dat is bij ons fonds al een aantal jaren het geval. Om financieel gezond te worden, hebben we een herstelplan opgesteld. In ons nieuwsbericht lees je meer over het herstelplan.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

In oktober is de rente licht gestegen. Als de rente stijgt, dalen onze verplichtingen. Ons fonds hoeft dan minder geld apart te houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen dalen, stijgt normaal gesproken onze dekkingsgraad.

De opbrengsten van onze beleggingen vielen in oktober tegen. Het vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen, liet daardoor een daling zien.

Het effect van de stijgende rente was niet groot genoeg om het effect van de waardevermindering van onze beleggingen op te vangen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in oktober verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind oktober 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind oktober 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.