Nieuws

Dekkingsgraad stijgt klein beetje

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand licht gestegen, van 99,9% naar 100,1%. De beleidsdekkingsgraad steeg in oktober ook een beetje. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 oktober 2022:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 99,9% naar 100,1%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 96,7% naar 97,2%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,9% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 117,90 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval.

We staan er dus niet goed voor. De kans is groot dat wij de pensioenen in 2023 moeten verlagen. We houden je op de hoogte.

Waardoor steeg onze actuele dekkingsgraad?

Na een lichte daling in september liet de dekkingsgraad van ons fonds in oktober weer een kleine stijging zien. Die stijging was te danken aan:

  • een positief rendement op onze beleggingen én
  • een rentestijging.

Deze ontwikkelingen zorgden er in oktober voor dat de actuele dekkingsgraad van ons fonds iets omhoog ging.

Let op: de actuele dekkingsgraad van 100,1% betekent niet dat ons fonds nu mag meewerken aan waardeoverdrachten. Dat mag pas als onze beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is in oktober verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind oktober 2022 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind oktober 2021. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.