Nieuws

Dekkingsgraad daalt heel licht

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand heel licht gedaald, van precies 100% naar 99,9%. De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus juist een beetje. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 september 2022:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 100,0% naar 99,9%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 96,3% naar 96,7%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,9% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 117,90 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

Na een flinke stijging in augustus liet de dekkingsgraad van ons fonds in september een hele lichte daling zien. Die daling is vooral het gevolg van teleurstellende cijfers van onze beleggingen.

Gelukkig bleef de rente ook in september stijgen. Maar het effect van de rentestijging was helaas net niet groot genoeg om het verlies op onze beleggingen op te vangen. Met als gevolg een hele lichte daling van onze dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is in september verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind september 2022 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind september 2021. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.