Nieuws

Dekkingsgraad lager dan vorige maand

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gedaald, van 98,9% naar 97,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg in juni juist iets. Beide dekkingsgraden blijven te laag.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 juni 2022:

  • De actuele dekkingsgraad daalde en is nu 97,6%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 95,3% naar 95,5%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,2% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 117,20 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is dus al een lange tijd het geval.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

Juni was een teleurstellende maand voor beleggers. Vooral aandelen werden minder waard. Daar had ons fonds natuurlijk ook last van. We verloren geld op de beurs. Ons totale vermogen nam hierdoor af. We hebben dus minder geld ‘in kas’. En dat is ongunstig voor de actuele dekkingsgraad van ons fonds.

Daar staat tegenover dat de rente ook in juni weer iets omhoog ging. Hierdoor daalden onze verplichtingen de afgelopen maand. En als de verplichtingen dalen, is dat juist weer gunstig voor onze actuele dekkingsgraad. Met verplichtingen bedoelen wij het geld dat wij moeten reserveren voor het uitbetalen van alle pensioenen. Niet alleen aan je oud-collega’s die al met pensioen zijn. Maar ook aan iedereen die later pensioen van ons fonds krijgt. Zoals jij en je collega’s.

Het gunstige effect van de hogere rente was helaas niet groot genoeg om het verlies op de beurs op te vangen. Gevolg: een lagere actuele dekkingsgraad in juni.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is in juni verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind juni 2022 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind juni 2021. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.