Nieuws

Dekkingsgraad in juli gedaald

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gedaald, van 97,6% naar 96,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg in juli juist iets. Beide dekkingsgraden blijven te laag.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 juli 2022:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 97,6% naar 96,8%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 95,5% naar 95,8%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,2% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 117,20 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

Net als in juni daalde onze actuele dekkingsgraad dus in de afgelopen maand. Toch waren de financiële ontwikkelingen heel anders. In juni was de lagere dekkingsgraad het gevolg van verlies op de verschillende beleggingsbeurzen. In juli deden onze beleggingen het juist heel goed. Hoe kon onze dekkingsgraad dan toch dalen?

Dat had vooral te maken met de rente waarmee ons fonds de dekkingsgraad berekent. Die rente was in juni nog gestegen, maar daalde in juli flink. Een lagere rente is slecht nieuws voor alle pensioenfondsen. Het goede beleggingsnieuws was helaas niet goed genoeg om een daling van onze actuele dekkingsgraad te voorkomen.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is in juli verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind juli 2022 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind juli 2021. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.