Nieuws

Onze dekkingsgraad daalt door corona

De financiële positie van ons fonds is in februari verder verslechterd. Dat is te zien aan de dekkingsgraad. Eind februari was onze beleidsdekkingsgraad 92,8%. Een maand eerder was dat nog 93,9%. Dit is een gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad is gedaald van 91% naar 87%.

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

Vorige maand hebben wij gemeld dat een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 niet nodig is. Maar een verlaging per 1 januari 2021 is wel degelijk mogelijk. Veel hangt af van de uitwerking van het Pensioenakkoord en van de ontwikkelingen in onze financiële positie. De daling van vorige én deze maand draagt niet bij aan het herstel van onze financiële positie. Daardoor neemt de kans op een verlaging toe.

Waardoor daalt de dekkingsgraad?

Het coronavirus is wereldwijd het middelpunt van de aandacht. De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgt ervoor de beleggers zich zorgen maken. Zij verkopen hun aandelen. Die dalen daardoor in waarde. Verder zien we dat bedrijven op slot gaan, de vraag naar sommige producten afneemt en de winsten onder druk komen te staan. Gevolg: de economie stagneert. Ook dat is niet goed voor de waarde van onze beleggingen. Met name onze aandelen zijn in februari veel minder waard geworden.

De onrust heeft ook invloed op de rente. Doordat beleggers vluchten naar ‘veilige havens’ daalt de rente nog verder. Hierdoor moeten we meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een lage rente drukt onze dekkingsgraad nog verder omlaag.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële positie in deze grafiek. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over onze dekkingsgraden wat de percentages betekenen voor je pensioen.

Bron: Bestuur