Nieuws

Hoe gaat ons fonds herstellen?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Elk jaar moeten we een nieuw plan indienen, zolang onze financiële positie nog niet goed genoeg is.

Het herstelplan gaat uit van de cijfers eind 2019. We hoeven de pensioenen nu niet te verlagen. Diverse ontwikkelingen zijn bepalend of de pensioenen begin 2021 wel omlaag gaan. Het is mogelijk dat de overheid met maatregelen komt, zodat we minder snel de pensioenen hoeven te verlagen.

Wat is er gewijzigd in het nieuwe herstelplan?

De herstelperiode is verlengd van 10 naar 12 jaar. Dat betekent dat we twee jaar langer de tijd krijgen om te herstellen. Dat mag van minister Koolmees, omdat er sprake is van een bijzondere situatie.

We vinden deze maatregel evenwichtig voor betrokkenen. Door de lange hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Het bestuur van ons fonds heeft besloten om in 2020 de pensioenpremie niet te verhogen en ook besloten om de opgebouwde pensioenen op dit moment niet te verlagen. Werknemers hoeven niet plots veel extra premie te gaan betalen en een verlaging van de pensioenen (van iedereen) doen we pas als het écht niet anders kan.

Gaan de pensioenen omlaag?

Vanaf 1 januari 2021 is het helaas wel mogelijk dat de pensioenen omlaag gaan. Dat hangt in eerste instantie af van onze financiële positie op 31 december 2020. Op basis van die financiële positie moeten wij in 2021 een nieuw herstelplan indienen. Afhankelijk van onze financiële positie op dat moment, volgt daar mogelijk uit dat we in 2021 de pensioenen moeten verlagen.

Het verlagen van de pensioenen is een ingrijpend besluit en hangt dus volledig af van de werkelijke situatie eind 2020 en 2021. Verlagen van de pensioenen doen we alleen als alle andere maatregelen niet voldoende geholpen hebben.

Wanneer is onze financiële positie weer goed?

Dat meten we af aan de dekkingsgraad. Onze financiële positie is weer goed als ons pensioenfonds een actuele dekkingsgraad heeft die ligt boven de 118,3% (= vereiste dekkingsgraad). Door de lage rente en het coronavirus is onze dekkingsgraad de afgelopen tijd echter alleen maar gedaald. Lees hier meer informatie over onze financiële positie, onze dekkingsgraden en wat ze betekenen.

Meer weten?

Lees meer informatie over de mogelijke maatregelen in ons herstelplan.