Nieuws

Onze actuele financiële positie stabiliseert op laag niveau

Na een scherpe daling in de afgelopen maanden, heeft de financiële positie van ons fonds zich in april gestabiliseerd.

Dat is te zien aan onze dekkingsgraden.

  • De actuele dekkingsgraad steeg licht van 82,2% naar 82,3%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 91,4% naar 90,0%.

Deze percentages zijn te laag. Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,3% is.

Waardoor komt dit?

De financiële markten zijn momenteel erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan je pensioen. Aan het einde van het jaar maken we de balans op. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 daarom niet uitsluiten. Wat we dan doen, hangt ook af van de afspraken die gemaakt worden in het kader van het Pensioenakkoord. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. We weten daarom nog niet welke regels er eind van dit jaar precies voor ons fonds gelden. Het ziet er nu naar uit dat wij hierover van de minister rondom de zomer meer informatie krijgen.

Geen waardeoverdracht

Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun jij je pensioen tijdelijk niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur