Nieuws

Onze dekkingsgraden zijn gedaald in maart

Na februari is ook in maart onze financiële positie verslechterd. Dat is te zien aan onze dekkingsgraden.

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 87% naar 82,2%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 92,8% naar 91,4%.

De financiële markten zijn momenteel erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Ons fonds belegt voor de lange termijn en neemt zorgvuldig beslissingen.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan je pensioen. Gepensioneerden krijgen hun pensioen gewoon uitgekeerd. Aan de opgebouwde pensioenen verandert er nu ook niets.
Aan het einde van het jaar maken we de balans op. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 daarom niet uitsluiten.

Wat we doen, hangt ook af van de afspraken die gemaakt worden in het kader van het Pensioenakkoord. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. We weten daarom nog niet welke regels er eind van dit jaar precies voor ons fonds gelden. Het ziet er nu naar uit dat wij hierover van de minister rondom de zomer meer informatie krijgen.

Geen waardeoverdracht

Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun jij je pensioen niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur