Nieuws

Je pensioen gaat niet omlaag

Afgelopen jaar leek het er even op dat we de pensioenen moesten verlagen. Daarom hebben wij je hierover geïnformeerd. Gelukkig komt het niet zover. Onze financiële positie is goed genoeg. De definitieve cijfers moeten we nog krijgen, maar we weten al wel dat een verlaging van de pensioenen van de baan is.

Helaas is onze financiële positie nog niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen. Dat betekent dat gepensioneerden per 1 januari 2020 hetzelfde (bruto) bedrag ontvangen als afgelopen jaar. Voor werknemers en oud-werknemers (die nog pensioen bij ons fonds hebben staan) gaat het opgebouwde pensioen niet omhoog per 1 januari 2020.

Wat gebeurt er nu?

Ons bestuur heeft gekeken welke maatregelen we moeten nemen om onze financiële positie te verbeteren. Onze pensioenregeling wijzigt op dit moment niet, want sociale partners willen de ontwikkelingen in 2020 rondom het Pensioenakkoord afwachten. Een verlaging op een later tijdstip kunnen we helaas niet uitsluiten.

Meer informatie

Halverwege januari krijgen we de definitieve cijfers door. Dan publiceren we deze, zoals altijd, in deze grafiek. Meer informatie over de verhogingen van de pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden vind je op deze website. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Onze medewerkers helpen je graag.