Nieuws

Juni 2019: onze dekkingsgraad is 100,3%

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Deze daalde van 101,0% in mei naar 100,3% eind juni.

Wat speelde er in juni?

In juni is de rente fors gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen werden meer waard. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Het verlies door de lage rente werd daardoor voor een groot deel gecompenseerd.

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 118,7%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffer hebben en onze reserves moeten aanvullen. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Bron: Bestuur