Nieuws

Werkgevers | Premienota’s in 2019

Tot op heden hebt u altijd voorschotnota’s ontvangen van ons fonds. Halverwege november ontvangt u de laatste voorschotnota (over december). Vanaf 2019 sturen wij u premienota’s op basis van actuele gegevens, zoals u die bij ons hebt aangeleverd. 

Afrekennota 2018

De voorschotnota’s van 2018 zijn gebaseerd op de gegevens van vóór de verhuizing. Als alle aangeleverde gegevens zijn verwerkt, ontvangt u nog een afrekennota. Deze ontvangt u in maart 2019.

Premienota’s 2019

Na de afrekennota starten wij met het verzenden van premienota’s. In deze premienota’s zijn de gegevens die u met Pensioenaangifte aanlevert direct verwerkt. In maart ontvangt u de eerste. In december, januari en februari ontvangt u dus geen premienota van ons fonds.

Premienota en Pensioenaangifte

In 2019 ontvangt u maandelijks een premienota van ons fonds. Hierin is de door u aangeleverde Pensioenaangifte verwerkt. Als u maandelijks tijdig uw Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s geheel overeen met de aangeleverde gegevens. U ontvangt dan in maart de nota over januari, in april de nota over februari, in mei de nota over maart etc.

Als u uw Pensioenaangifte per 4 weken tijdig aanlevert, komt de premienota overeen met de bijhorende periode van 4 weken. Dit gaat als volgt:

  • U ontvangt dan in maart de nota over periode 1, in april de nota over periode 2, in mei de nota over periode 3 etc.
  • Er zijn 13 periodes van 4 weken en 12 maandelijkse nota’s. De laatste 2 periodes worden samen verwerkt in de laatste premienota.
  • De terugkoppeling op uw Pensioenaangifte ontvangt u via de werkgeversportal. Deze ontvangt u ook maandelijks over de bijhorende periode van 4 weken.

Automatische incasso

Of u nou Pensioenaangifte doet per maand of per 4 weken, met automatische incasso maakt u uw premiebetaling nóg gemakkelijker. Door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, kiest u voor gemak en voorkomt u eventuele extra kosten als gevolg van te late betaling. Bovendien regelt u het snel en eenvoudig. U kunt het machtigingsformulier downloaden via de werkgeversportal.


Meer informatie over de verhuizing, premienota’s en pensioenaangifte vindt u hier.