Nieuws

Onderzoek onder werknemers en gepensioneerden

Hoe wil jij sparen voor jouw pensioen? Waar wil je dat ons fonds op let bij beleggingen?  Hoe kijk je aan tegen zekerheid en risico’s als het gaat om je pensioen? Hoe belangrijk is duurzaamheid en verantwoord beleggen? Deze en andere vragen hebben we voorgelegd aan werknemers en gepensioneerden. Want wij willen graag weten wat werknemers en gepensioneerden belangrijk vinden. Dat helpt ons om beslissingen te nemen over het BPFL pensioen.

Daarom doen wij een onderzoek onder werknemers en gepensioneerden. De vragenlijst is opgezet door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Motivaction). De deelnemers en gepensioneerden zijn per post, e-mail of via hun werkgever benaderd met de vraag de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek loopt tot 4 juni 2018.

De uitkomsten van het onderzoek helpen ons om beslissingen te nemen over het beleid van BPFL.
De resultaten van het onderzoek koppelen we natuurlijk terug via deze website.

Het bestuur