Nieuws

Actuele dekkingsgraad december gedaald

Onze geschatte actuele dekkingsgraad daalde in december naar 104,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg verder naar 104,4%. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 december 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 106,9% (eind november) naar 104,2%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 104,0% (eind november) naar 104,4%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 119,9% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 119,90 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar lager is dan 104,4%, dan is ons fonds financieel niet gezond. Om financieel gezond te worden, hebben we een herstelplan opgesteld. In ons nieuwsbericht lees je meer over het herstelplan.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

In december is de rente gedaald. Als de rente daalt, stijgen onze verplichtingen. Ons fonds moet dan meer geld apart houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen stijgen, daalt normaal gesproken onze dekkingsgraad.

Onze beleggingen deden het in december wel goed. Het vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen, liet daardoor een flinke stijging zien.

Het effect van het stijgend vermogen was echter niet groot genoeg om het effect van de dalende rente op te vangen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in december verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind december 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind december 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.