Nieuws

Actuele dekkingsgraad januari stijgt naar 105,0%

Onze actuele dekkingsgraad steeg in januari met 0,8%-punt naar 105,0%. De beleidsdekkingsgraad steeg verder naar 104,8%. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 januari 2024:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 104,2% (eind december) naar 105,0%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 104,4% (eind december) naar 104,8%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,9% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 118,90 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar lager is dan 104,4%, dan is ons fonds financieel niet gezond.

Waardoor steeg onze actuele dekkingsgraad?

In januari is de rente gestegen. Als de rente stijgt, dalen onze verplichtingen. Ons fonds hoeft dan minder geld apart houden voor het betalen van alle pensioenen. Als de verplichtingen dalen, stijgt normaal gesproken onze dekkingsgraad.

De waarde van een deel van onze beleggingen is gevoelig voor de rente. De stijging van de rente heeft ervoor gezorgd dat deze beleggingen minder waard zijn geworden. Andere beleggingen zijn minder gevoelig voor een stijging of daling van de rente. Onze beleggingen zijn in januari gedaald, maar minder hard dan onze verplichtingen. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in januari verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind januari 2024 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind januari 2023. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.