Nieuws

Dekkingsgraden in juli licht gedaald

Onze dekkingsgraden blijven op een te laag niveau. In juli daalde onze actuele dekkingsgraad met 0,5%. Wat betekent dat voor je pensioen?

Dit was de stand op 31 juli:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 83,4% naar 82,9%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 88,0% naar 87,2%.

Deze percentages zijn te laag. Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,3% is.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan je pensioen. We kunnen een verlaging per 1 januari 2021 echter niet uitsluiten. Oók niet nu er meer bekend is geworden over de afspraken voor ons nieuwe pensioenstelsel.
Minister Koolmees heeft gezegd dat pensioenfondsen hun pensioenen alleen hoeven te verlagen als de actuele dekkingsgraad lager is dan 90%. Op dit moment is dat bij ons het geval. Maar de peildatum is op 31 december 2020. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. Aan het einde van het jaar maken we de balans op en kunnen we je vertellen wat er gaat gebeuren.

Geen waardeoverdracht

Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun jij je pensioen tijdelijk niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Financiële markten onrustig

De financiële markten zijn nog steeds erg onrustig. Dat komt onder andere door de coronacrisis. De rente is opnieuw licht gedaald. Hierdoor is niet te zeggen hoe de financiële situatie zich nu verder ontwikkelt. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur