Nieuws

Daling dekkingsgraden in september

In september daalde de rente. Daardoor moeten we meer geld opzij zetten om straks alle pensioenen te kunnen betalen. Ook werden onze beleggingen minder waard en daardoor nam ons vermogen af. Door deze twee ontwikkelingen verslechterde onze financiële positie vorige maand.

Onze dekkingsgraden blijven te laag. Waarschijnlijk moeten we de pensioenen verlagen in 2021.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 september 2020:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 84,7% naar 82,9%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 87,0% naar 86,5%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,2% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren, € 117,20 aan vermogen in kas. Dit zijn de kosten voor het uitkeren van je pensioen, inclusief een buffer.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan je pensioen. Een verlaging per 1 januari 2021 is wel waarschijnlijk.
Minister Koolmees heeft gezegd dat pensioenfondsen hun pensioenen alleen hoeven te verlagen als de actuele dekkingsgraad lager is dan 90%. Op dit moment is dat bij ons het geval. Maar de peildatum is 31 december 2020. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. Begin 2021 maken we de balans op en kunnen we je vertellen wat er gaat gebeuren.

Geen waardeoverdracht

Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun jij je pensioen tijdelijk niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur