Nieuws

Ontvang je pensioen? Bekijk in januari de jaaropgave!

Als je van ons fonds een pensioen ontvangt, krijg je elk jaar een opgave van je pensioen over het afgelopen jaar.

Deze jaaropgave ontvangen alle gepensioneerden eind januari. Bewaar hem goed. Je hebt de gegevens uit de jaaropgave nodig voor de belastingaangifte.

Wat staat op de jaaropgave?

  • Wat je vorig jaar in totaal aan pensioenuitkering van ons fonds hebt ontvangen in bruto bedragen.
  • De loonheffing: dit is het bedrag dat je in totaal aan belasting en premies hebt afgedragen.
  • Welke bijdrage je hebt gedaan aan de Zorgverzekeringswet (ook wel: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw).

Wijzigingen per 1 januari 2018

Ons fonds keert het pensioen netto uit. Dat betekent dat wij op het bruto pensioen loonheffing (= belasting en premie volksverzekeringen) én de bijdrage Zvw moeten inhouden. Deze tarieven zijn per 1 januari 2018 gewijzigd. Het hangt af van je persoonlijke situatie welk effect de aanpassingen hebben op je pensioen. Lees op de website van Wijzer in Geldzaken welke regels er gewijzigd  zijn per 1 januari 2018.

Onze administratie is per 1 januari verhuisd. Je ontvangt je pensioen dan ook per 1 januari via onze nieuwe uitvoeringsorganisatie. De wijziging van het netto pensioen heeft niets te maken met de verhuizing. 

Wat moet je doen?

Je hebt de jaaropgave nodig om je belastingaangifte te kunnen doen. Heb je vragen over de jaaropgave? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag.