Resultaten tevredenheidsonderzoek bekend

Uw werknemers bouwen pensioen op bij BPFL.

We doen ons best om dat zo goed mogelijk te doen. Toch: misschien zien uw werknemers dingen die beter kunnen. We kunnen hun waardevolle suggesties om zaken te verbeteren natuurlijk altijd gebruiken. Daarom stuurden wij iedereen in juni een vragenlijst. Inmiddels hebben we alle ingevulde vragenlijsten verwerkt.

De antwoorden die wij kregen helpen ons enorm. Dit zijn 3 uitkomsten waar we ons de komende tijd op gaan richten:

  • Het vertrouwen dat onze deelnemers in ons fonds hebben is de afgelopen 2 jaar gedaald.
    • het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel daalde ook.
  • Ruim 25% van onze deelnemers weet niet hoeveel pensioen hij of zij bij ons fonds heeft opgebouwd.
    • uw werknemers weten dat waarschijnlijk wel
  • Nog steeds weet minder dan de helft van onze deelnemers dat je het pensioen kan laten ingaat vóórdat je AOW gaat ontvangen.
    • ook de andere keuzemogelijkheden zijn bij minder dan de helft van de mensen bekend.