Nieuws

Actuele dekkingsgraad maart stijgt verder naar 107,2%

Onze actuele dekkingsgraad steeg in maart met 0,2%-punt naar 107,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg verder naar 105,8%.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 maart 2024:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 107,0% (eind februari) naar 107,2%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 105,2% (eind februari) naar 105,8%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,9% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 118,90 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar lager is dan 104,4%, dan is ons fonds financieel niet gezond.

Waardoor steeg onze actuele dekkingsgraad?

In maart is de rente gedaald. Als de rente daalt, stijgen onze verplichtingen. Ons fonds moet dan meer geld apart houden voor het betalen van alle pensioenen. Als de verplichtingen stijgen, daalt normaal gesproken onze dekkingsgraad.
Onze beleggingen deden het in maart goed. Daardoor nam ons vermogen toe. Het effect van het toegenomen vermogen was groot genoeg om de daling van de rente op te vangen. Onze actuele dekkingsgraad steeg alsnog met 0,2%-punt.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in maart verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind maart 2024 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind maart 2023. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.