Verwerking gegevens vanuit Pensioenaangifte van start

De verhuizing van onze administratie naar AZL is in een vergevorderd stadium. Tot nu toe loopt alles op schema en we gaan de laatste fase in. We kunnen nu starten met de verwerking van gegevens die u (of uw administratiekantoor) de afgelopen maanden aan ons hebt doorgegeven via Pensioenaangifte.

Hebt u nog geen Pensioenaangifte gedaan? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Bekijk hier hoe u dat kunt doen.

Verwerking gegevens

De bestanden zijn officieel overgedragen. AZL start eind augustus de automatische verwerking van verschillende processen op. Daarom start nu de verwerking van de gegevens die zijn aangeleverd in januari.

Na januari, gaan we aan de slag met de data die in februari zijn aangeleverd, dan maart, etc. We verwachten de gegevens van augustus in de loop van oktober te hebben verwerkt. Daarna worden de aangeleverde gegevens maandelijks verwerkt. U ontvangt dus geregeld bericht met een terugkoppeling. Deze terugkoppeling staat in de werkgeversportal.

  • Als de gegevens kloppen, ontvangt u een bericht van ‘geen bevindingen’. Dan is alles goed ontvangen en hoeft u niets te doen.
  • Mist u wijzigingen die u wel hebt doorgegeven? Ook dan hoeft u niets te doen, als deze wijziging in een latere maand is doorgegeven. De verwerking van de wijziging volgt zodra we aan de slag gaan met de maand waarin u de wijziging hebt doorgevoerd. Hebt u bijvoorbeeld een fout gemaakt bij een in dienst melding in januari en hebt u dat gecorrigeerd in maart? Dan ontvangt u toch de melding van de fout in januari. Deze fout wordt gecorrigeerd als we de gegevens van maart verwerken. U ontvangt een melding als het bericht van maart goed verwerkt is. Zijn hier ook bevindingen op? Dan vindt u deze terug in de werkgeversportal.
  • Krijgt u een terugkoppeling op een afwijking die aangepast moet worden in de aanleveringen van de maanden erna, dan kunt u alle maanden in één keer corrigeren. U hoeft dan niet te wachten tot de volgende maand verwerkt is.
  • Is er desondanks iets niet juist? Dan horen we dat graag van u.

Gegevens van voor 1 januari

Hebt u (correcties op) loon- en dienstverbandgegevens die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2018 en zijn die nog niet eerder aan Syntrus Achmea doorgegeven? Dan kunt u deze niet meer via Pensioenaangifte insturen. Hier leest u hoe u deze correcties moet doorgeven.

Premienota’s

De met Pensioenaangifte aangeleverde gegevens kunnen invloed hebben op de premie die u moet betalen. In de voorschotnota´s van 2018 wordt géén rekening gehouden met deze mutaties. In de eindafrekening van 2018 wordt alles verrekend. Deze eindafrekening wordt begin 2019 verstuurd. Lees meer

Meer informatie

Meer informatie over Pensioenaangifte vindt u hier. Wilt u meer weten over verschillende thema’s rondom de verhuizing van onze administratie? Lees de extra informatie voor werkgevers en administratiekantoren op de website.