Verandert je situatie?

Overlijden

Als je overlijdt, dan is er bij ons fonds een inkomen geregeld voor je partner en kinderen.

Wat is er geregeld?

Na je overlijden ontvangen je nabestaanden van ons een brief met informatie en een aanvraagformulier:

 • Partner
  Je partner heeft recht op partnerpensioen en mogelijk op een Anw-pensioen.
  Je partner moet hiervoor bekend zijn bij ons fonds. Ben je in Nederland getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan is dat automatisch geregeld. Ben je in het buitenland getrouwd? Woon je in het buitenland? Of woon je samen? Dan moet je hiervoor je partner aanmelden.
 • Kinderen
  Je kinderen hebben recht op wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn en onder voorwaarden tot hun 27ste.
 • Ex-partner
  Je ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen. Tenzij je ex-partner hiervan heeft afgezien.

Je nabestaanden ontvangen hun uitkering van ons fonds vanaf de eerste dag van de maand na je overlijden.

Moet er iets worden doorgegeven?

Als je in Nederland woont wanneer je overlijdt, dan geeft de gemeente dat aan ons fonds door. Je nabestaanden hoeven hiervoor geen actie te ondernemen naar ons fonds toe. Woon je in het buitenland wanneer je overlijdt, dan moeten je nabestaanden je overlijden wel bij ons fonds melden. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen naar ons fonds.

Hoeveel krijgen je nabestaanden?

Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor je partner en kinderen is bij ons fonds. Heb je ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je pensioen tijdens je hele loopbaan.
Je partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. De voorwaarden vind je bij de Sociale Verzekeringsbank.