Verandert je situatie?

Arbeidsongeschikt en WIA

De eerste 2 jaar dat je ziek bent, heeft dit geen gevolgen voor je pensioen. Je pensioenopbouw loopt gewoon door. Als tijdens je ziekte je dienstverband eindigt, stopt je pensioenopbouw.

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, kun je arbeidsongeschikt worden verklaard. Vaak wordt je dienstverband dan beëindigd of aangepast.  

Arbeidsongeschiktheid en de overheid

Je ontvangt van de overheid een WIA-uitkering. De WIA is verdeeld in twee groepen:

  • Werknemers die 80% tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De overheid gaat ervan uit dat zij niet meer werken. Zij ontvangen een IVA-uitkering.
  • Werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en werknemers die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam. De overheid wil hen graag stimuleren om aan het werk te blijven of weer aan het werk te gaan. Zij ontvangen een WGA-uitkering.

Ontvang je geen WIA-uitkering, maar een WAO-uitkering? Lees hier meer.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Voor je pensioen maakt het ook veel uit voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent:

  1. Meer dan 65% arbeidsongeschikt
  2. Tussen 35% en 65% arbeidsongeschikt
  3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

1. Meer dan 65% arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Ben je voor meer dan 65% arbeidsongeschikt? Dan blijf je tijdens je arbeidsongeschiktheid bij ons fonds pensioen opbouwen over het salaris dat je had toen je arbeidsongeschikt werd. Je hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Daarom wordt het ook wel premievrij pensioen genoemd.
Als je met pensioen gaat, ontvang je ouderdomspensioen. Als je komt te overlijden, dan is er een partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen voor je kinderen.

2. Tussen 35% en 65% arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen de 35% en 65%), dan gaat je pensioenopbouw voor een deel door zonder dat je daarvoor pensioenpremie hoeft te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent:

  • bij een arbeidsongeschiktheid van 35%-45% gaat de pensioenopbouw door voor 25%
  • bij een arbeidsongeschiktheid van 45%-65% gaat de pensioenopbouw door voor 50%

Voor het gedeelte dat je nog werkt bij je werkgever bouw je ook pensioen op. Voor dat deel betaal je pensioenpremie.

3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Het UWV heeft bepaald dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat je werkgever je passend werk aanbiedt. In dat geval is er bij ons fonds geen premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Voor het gedeelte dat je nog werkt bij je werkgever blijf je wel pensioen opbouwen. Voor dat deel betaal je pensioenpremie.

Wat moet je doen?

Je hoeft ons niets door te geven over je situatie. Je dienstverband stopt of wordt aangepast. Dat geeft je werkgever door. Deze wijzigingen verwerken wij in onze administratie. Daarna ontvangen wij informatie van het UWV en kunnen wij je laten weten wat er is geregeld bij ons fonds. Het kan enige tijd duren voordat het UWV de melding aan ons doorgeeft, houd hier rekening mee. Als je straks met pensioen gaat, kun je je pensioen op maat maken.

Vroeger moest je premievrijstelling zelf bij ons aanvragen, binnen een jaar nadat je arbeidsongeschikt werd. Ben je in het verleden arbeidsongeschikt geworden (of geweest) en heb je toen geen premievrijstelling aangevraagd? Neem dan contact met ons op.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt ervoor kiezen om een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Hoeveel krijg je?

Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor jou en je eventuele nabestaanden is bij ons fonds. Heb je ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je pensioen tijdens je hele loopbaan.