Werknemers informeren

Wil uw werknemer eerder stoppen met werken?

Wil uw werknemer eerder stoppen met werken? Dan kunt u hem of haar tot 2025 makkelijker daarbij helpen.

Hoe zit dat?

De Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is tijdelijk aangepast. Daardoor is het financieel aantrekkelijker geworden om uw werknemer een regeling aan te bieden als hij of zij eerder wil stoppen met werken.

Vanaf 1 januari 2021 hoeven werkgevers niet langer extra belasting te betalen als ze hun werknemers een regeling aanbieden om eerder te kunnen stoppen met werken. De maatregel is tijdelijk. Hij geldt tot en met 31 december 2025.

Tot die tijd kost het u als werkgever dus minder om uw werknemer een zo’n vroegpensioenregeling aan te bieden. Uw werknemer heeft er geen recht op. Uw werknemer en u maken hier samen afspraken over. Wijs uw werknemer er ook op dat dit gevolgen heeft voor zijn of haar pensioen.

Twee belangrijkste voorwaarden

Er zijn voorwaarden. De twee belangrijkste zijn:

  1. De AOW van uw werknemer gaat binnen 3 jaar in. AOW komt van de overheid (hier kunt u de AOW-leeftijd van uw werknemer zien).
  2. U betaalt uw werknemer netto maximaal het bedrag dat alleenstaanden aan AOW ontvangen, ruim € 1.800 per maand (hier staan de precieze AOW-bedragen).

Zo werkt het

In de praktijk stopt uw werknemer met werken alsof hij of zij eerder met pensioen gaat. U betaalt een uitkering tot de AOW-leeftijd van uw werknemer. Heeft uw werknemer daar niet genoeg aan? Dan kan hij of zij het bedrag aanvullen met spaargeld of pensioen van ons fonds.

Wat betekent dit voor het pensioen?

Omdat iemand eerder stopt met werken, zijn er gevolgen voor het pensioen. Het pensioen bij ons fonds gaat omlaag. Dat komt hierdoor:

  • De werknemer stopt eerder met werken. Daardoor bouwt hij of zij geen pensioen meer op en is er straks minder pensioen.
  • Kiest uw werknemer ervoor om ook het pensioen van ons fonds (voor een deel) eerder in te laten gaan? Dan gaat zijn of haar pensioen ook omlaag. Elk jaar dat een pensioen eerder ingaat, kost dat gemiddeld 8% van de pensioenuitkering. Dat lagere bedrag krijgt de werknemer de rest van zijn of haar leven. (Hier leest u hoe dat zit .)

Waar vindt uw werknemer informatie over pensioen?

Wijs uw werknemer op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Daar vindt hij of zij een overzicht van het pensioen en een online pensioenplanner. Met de pensioenplanner kan de werknemer makkelijk uitrekenen wat zijn of haar pensioen wordt als het (voor een deel) eerder ingaat.

Heeft uw werknemer vragen?

Hier staan onze contactgegevens. Wij helpen graag.