De verhuizing en uw administratie

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds voor het levensmiddelenbedrijf is een stichting die wordt bestuurd door sociale partners in de branche. Het Sociaal Fonds is geen onderdeel van het pensioenfonds. Het is dus een apart fonds.

Het Sociaal Fonds heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van het levensmiddelenbedrijf. Denk hierbij aan het geven van voorlichting over de cao, onderzoek naar arbeidsomstandigheden en het verzorgen van opleidingen. Kortom: activiteiten gericht op kennis en persoonlijke ontwikkeling van werkgevers en werknemers in de levensmiddelenbranche.

Dit is een verplichte regeling voor alle werkgevers die onder de cao voor het Sociaal Fonds vallen. U betaalt dus verplicht een bijdrage (zie verderop) als u onder de cao valt. U ontvangt hiervoor eerst een voorschotfactuur. Na afloop van het jaar ontvangt u van ons de definitieve afrekenfactuur.

Hiervoor moet u een aparte automatische incasso afgeven. Gebruik hierbij dit formulier.

Bijdrage per werknemer

In het overzicht hieronder ziet wat uw bijdrage per werknemer is.

Premieoverzicht 2021

2021

2020

Premieheffing maximaal tot AOW leeftijd AOW leeftijd
Pensioengevend loon brutoloon Wfsv brutoloon Wfsv
Maximumloon € 58.311,00 € 57.232,00

Premie

# werkgever
# werknemer
# totaal

0,26%
0,00%
0,26%

0,26%
0,00%
0,26%

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw bijdrage voor het Sociaal Fonds en hoe u de bijdrage betaalt? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch op werkdagen (8.30-17.00 uur) via telefoonnummer 088 - 116 3076. Of mail naar sf-levensmiddelenbedrijf@azl.eu.