Werkgevers

Bekijk alle vragen
 • Mag ik de gegevens voor de pensioenadministratie later doorgeven?

  Nee, liever niet. Wij hebben actuele informatie nodig om de pensioenen voor je werknemers zorgvuldig vast te stellen.

 • Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Je kunt daarvoor een aanvraag indienen bij het UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld en pensioenpremie (werknemers- en werkgeversdeel). Je vindt meer informatie op www.uwv.nl

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn werknemers?

  Maakt je bedrijf gebruik van de NOW-maatregel? Dan blijven je werknemers bij je in dienst. Zij blijven hetzelfde salaris ontvangen. Ook al werkt je werknemer in deze crisistijd minder of helemaal niet. Zij blijven ook over dat salaris pensioen opbouwen. Want je blijft het salaris van je werknemer betalen en dus ook dezelfde premie inhouden op dat salaris en dezelfde premie (samen met jouw deel) betalen aan het fonds. Net zoals voorheen.

 • Als ik failliet ga, raken mijn werknemers dan hun pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigen de dienstverbanden van je werknemers. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Bij het eindigen van het dienstverband stopt ook de verdere deelname aan de pensioenregeling van BPFL. Daarbij is de reden voor het faillissement niet van belang.

 • Mijn bedrijf gaat failliet. Hoe moet het met de pensioenpremie die ik nog niet heb betaald?

  Werknemers hebben recht op pensioenopbouw bij ons fonds, zolang ze in dienst zijn. Het is mogelijk dat het UWV deze premie voor zijn rekening neemt. Het is belangrijk dat werknemers dit zelf tijdig aanvragen bij het UWV. Voor meer informatie ga naar www.uwv.nl.

 • Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?

  Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kun je hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en benadrukt dat ons fonds belegt voor de lange termijn en zorgvuldig beslissingen neemt.

 • Wat doet het bestuur van ons fonds?

  Het bestuur heeft regelmatig overleg. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en wij nemen zoals altijd zorgvuldig beslissingen. Wij houden je via deze website op de hoogte.