(Oud-)werknemers en gepensioneerden

Bekijk alle vragen
 • Hoe kan ik mijn vraag het beste stellen?

  Door de coronacrisis heeft ons fonds enkele maatregelen genomen. Onze medewerkers van de klantenservice werken bijvoorbeeld zo veel mogelijk vanuit thuis. Het is mogelijk dat u ons iets minder goed kunt bereiken dan normaal. Hebt u een vraag die niet dringend is? Stel deze via het contactformulier. Natuurlijk proberen wij deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Lukt dat niet of wilt u liever iemand spreken? Dan kunt u ook gewoon bellen. Het kan zijn dat u dan iets langer moet wachten dan u van ons gewend bent.

  Wilt u iets aan ons doorgeven? Bijvoorbeeld de naam van de partner waarmee u samenwoont, een scheiding doorgeven of een e-mailadres doorgeven of wijzigen? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en regel het direct online. Voor het inloggen heeft u uw DigiD nodig.

 • Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het UWV.  De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld en pensioenpremie (werknemers- en werkgeversdeel).

 • Als mijn werkgever gebruik maakt van die NOW-maatregel. Wat zijn dan de gevolgen voor mijn pensioen?

  U bouwt gewoon pensioen op zoals altijd. Want als uw werkgever gebruik maakt van de NOW-maatregel, dan blijft u bij uw werkgever in dienst en krijgt u hetzelfde salaris. Over dit salaris bouwt u pensioen op. Ongeacht hoeveel u in de crisisperiode werkt. Uw werkgever houdt dezelfde premie in op uw salaris en betaalt de premie aan het fonds.

 • Wat zijn de gevolgen van de NOW-maatregel voor mijn pensioen?

  U bouwt gewoon pensioen op zoals altijd. Want als uw bedrijf gebruik maakt van de NOW-maatregel, dan blijft u bij uw bedrijf in dienst, u krijgt 100% salaris van uw werkgever. Over dit salaris bouwt u pensioen op. Ongeacht hoeveel u werkt. Uw werkgever houdt dezelfde premie in op uw salaris en betaalt de premie aan het fonds.

 • Als mijn werkgever geen premie betaalt, kost dat mij pensioen?

  Nee, uw pensioen wijzigt daardoor niet. Als de werkgever (tijdelijk) niet betaalt, is ons fonds verplicht om de pensioenopbouw van alle werknemers door te laten gaan. Een premieachterstand heeft ook geen invloed op de pensioenuitkeringen aan gepensioneerden. Die lopen gewoon door.

 • Als mijn bedrijf failliet gaat, raak ik dan mijn pensioen kwijt?

  Door een faillissement eindigt het dienstverband. Het tot dan opgebouwde pensioen blijft uiteraard behouden. Na beëindigen van het dienstverband, stopt ook de opbouw van het pensioen bij ons fonds.

 • Het bedrijf waar ik werk, gaat failliet. Hoe moet het met de pensioenpremie die mijn werkgever niet kan betalen?

  Als een bedrijf failliet gaat, kan het vaak geen pensioenpremie meer betalen voor zijn werknemers. U hebt echter wel recht op pensioenopbouw bij ons fonds, zolang u in dienst bent. Het is mogelijk dat het UWV deze premie voor zijn rekening neemt. Maar alleen als werknemers daarom vragen. Voor meer informatie ga naar www.uwv.nl.

 • Komt het pensioen voor mijn partner in gevaar?

  Nee, dat komt niet in gevaar. Mocht u onverhoopt overlijden, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen van ons fonds (als het partnerschap aan de voorwaarden voldoet). Dit verandert niet door de coronacrisis.

 • Worden de pensioenen op tijd betaald?

  Ja, natuurlijk. Onze dienstverlening gaat door zoals u gewend bent van ons. Krijgt u pensioen van ons? Dan ontvangt u uw uitkering op tijd. Dit zijn onze betaaldata.

 • Ik woon in het buitenland en heb de post niet ontvangen?

  Als u in het buitenland woont, dan kan het zijn dat u de post later ontvangt. De vertraging is afhankelijk van het land waar u woont. Kijk voor meer informatie op de website van de postbezorger.

 • Wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds?

  Door de coronacrisis is de dekkingsgraad gedaald. Daar kunt u hier meer over lezen. Het is nu niet te zeggen hoe de financiële situatie zich verder ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de pensioenen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. Ons fonds belegt voor de lange termijn en neemt zorgvuldig beslissingen.

 • Wat doet het bestuur van ons fonds?

  Het bestuur heeft regelmatig overleg. Ons fonds volgt de ontwikkelingen op de voet en wij nemen zoals altijd zorgvuldig beslissingen. Wij houden u via deze website op de hoogte.