Rekenvoorbeeld pensioenpremie

Vrijwillige voortzetting

In ons rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van een bruto fulltime jaarsalaris van € 36.000 en de basisgegevens die in 2020 gelden.

Voor vrijwillige voortzetting betaal je in ons voorbeeld in 2020: € 4.272,23 per jaar (zie ons rekenvoorbeeld).
De pensioenpremie moet in maandelijkse termijnen worden voldaan. De premie kun je aftrekken van de belasting.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld kun je met je eigen bruto fulltime jaarsalaris (in dit voorbeeld het bruto fulltime jaarsalaris over 2019) jouw pensioenpremie berekenen.

Je bouwt pensioen op over de pensioengrondslag

Jaarsalaris

Franchise

Pensioengrondslag

€ 36.000

€ 15.261 -/-
___________

€ 20.739

Franchise
Deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld.

Pensioengrondslag
Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. 

Pensioenpremie 20,6%  
Berekening 2020: 20.739 x 20,6% x 100% = € 4.272,23 per jaar
 

Werk je parttime? Dan bereken je de pensioenpremie met het parttimepercentage:

2020: € 20.739 x 20,6% x 60% = € 2.563,34.