Nieuws

Berry Janssen en Jan Visch blijven in het verantwoordingsorgaan!

Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur van ons fonds advies. Maar het verantwoordingsorgaan doet nog veel meer. Dat lees je allemaal op deze pagina.

In december waren er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan, omdat de termijn van Berry Janssen en Jan Visch afliep. We nodigden alle pensioengerechtigden van ons fonds per brief uit zich kandidaat te stellen voor het verantwoordingsorgaan. In totaal gaven 5 pensioengerechtigden aan dat zij interesse hadden: de 2 huidige leden en 3 nieuwe kandidaten. De pensioengerechtigden konden van 3 tot en met 17 december op 2 van hen stemmen.

Alle stemmen zijn geteld. Op basis van de uitslag gaat er niets veranderen. Berry Janssen en Jan Visch zijn ook de komende 4 jaar lid van het verantwoordingsorgaan.

Wij bedanken iedereen die heeft gestemd. En we wensen Berry en Jan veel succes tijdens hun nieuwe termijn!