Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wat verandert er voor het basispensioen van de overheid (AOW)?

  Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die gaan op 1 januari 2020 in.

  • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
  • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.
  • Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog.   

  Lees meer

 • Wat verandert er voor het aanvullende pensioen van ons fonds?

  Er komen nieuwe regels voor het aanvullende pensioen van ons fonds. Die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in.

  Premie

  Jongeren krijgen straks voor iedere euro premie méér pensioen dan ouderen. Want hun premie wordt langer belegd, bijvoorbeeld 40 jaar. Dat levert meer geld op dan de premie van een oudere. Want die premie kan bijvoorbeeld nog maar 10 jaar rente opbrengen.

  • Dit is positief voor jongeren, want zo bouwen zij op jonge leeftijd meer pensioen op. 
  • Voor de groep daartussen (veertigers en vijftigers) is dit een ander verhaal. Zij hebben op jongere leeftijd minder opgebouwd en moeten nog een groot deel opbouwen onder de nieuwe regels. Volgens het pensioenakkoord komt er voor deze groep compensatie.
  • Ouderen die bijna met pensioen gaan, gaan hier weinig van merken. Zij hebben hun pensioen al voor een groot deel opgebouwd onder de huidige regels.

  Persoonlijk beleggen

  We kunnen straks voor een andere pensioenregeling kiezen. Dat wordt een regeling met persoonlijke beleggingen. De winsten en verliezen worden dan wel met alle deelnemers samen gedeeld. Hoe die regeling er precies uit gaat zien, weten we nu nog niet.

  Zware beroepen

  Het kabinet gaat – samen met werkgevers- en werknemersorganisaties – kijken naar het pensioen voor mensen met een zogeheten ´zwaar beroep´. We weten nog niet wat dit voor onze pensioenregeling betekent.

  10% in één keer

  Op de pensioendatum mag je straks maximaal 10% van je pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou je bijvoorbeeld een deel van je hypotheek kunnen aflossen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zijn.

  Verhogen of verlagen?

  De regels voor het verhogen en verlagen van je pensioen worden soepeler. We hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen we je pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het financieel tegenzit, kunnen we je pensioen ook eerder verlagen.

  • Blijft onze beleidsdekkingsgraad boven de 100%? Dan hoeven we je pensioen vanaf 2020 niet te verlagen. Vanaf 2022 mogen we je pensioen verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is. Nu mag dat pas als de stand 110% is.
  • Zakt de dekkingsgraad onder de 100%? Dan moeten we je pensioen vanaf 2020 verlagen, totdat de 100% weer bereikt is.

  De hoogte van je pensioen wordt minder zeker. Want je pensioen schommelt mee met de financiële positie van ons fonds.

  AOW en pensioen

  De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. Je krijgt je aanvullende pensioen vanaf 68 jaar. Maar je mag je pensioen wel eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op je AOW-leeftijd.

 • Moet je actie ondernemen?

  Nee, want tot op zijn vroegst 2022 verandert de pensioenregeling niet. Alleen de regels voor het verlagen van je pensioen én de nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan al in 2020 in.

 • Wat als je je pensioen al hebt aangevraagd?

  Heb je je pensioen al aangevraagd maar wil je je keuze veranderen? Neem dan contact met ons op.

 • Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

  In de plannen blijven een aantal punten van het oude stelsel bewaard, zoals:

  • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen
  • ná de AOW- en pensioendatum: levenslang ongeveer 75% van je gemiddelde inkomen

  Belangrijk nadeel is dat er meer risico bij werknemers komt te liggen. Het wordt nog belangrijker om je pensioen regelmatig te checken om te kijken of je genoeg pensioen opbouwt.

  Daarnaast wordt in het nieuwe pensioenstelsel gestreefd naar meer aandacht voor andere belangrijke zaken:
  - een meer persoonlijke manier van pensioensparen
  - een goed pensioen voor álle generaties

 • Hoe gaat het nu verder?

  Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2022 invoeren. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020.